Kender du Skagen!

Du ved måske, hvor Skagen er og hvilke store kunstere som bl.a. Michael og Anna Ancher, P.S. Krøyer, Holger Drachmann, som har boet der, men kender du naturen omkring Skagen? Det gør jeg og den vil jeg gerne vise jer rundt i. Jeg er født og opvokset i Skagen og kender derfor mange spændende stier, som leder dig ud i den smukkeste natur, som du ikke finder andre steder.


Skagen

Skagen er toppen af Danmark. Der findes ingen anden natur, som den man kan opleve i Skagen. Der har altid været et meget specielt lys fra himmelen i Skagen og bare en tur på Grenen i Sandormen giver en stor oplevelse, hvor de to have mødes på spidsen af Danmark. Derudover så har Skagen været hjemsted for store kunstnere, som Holger Drachmann, Krøyer, Michael og Anna Ancher og mange flere. Der er mange spændende seværdigheder at se i Skagen, hvor her kan nævnes: Den tilsandede kirke (Sct. laurentii Kirken) som er fra slutningen af 1300 årstallet. Skagens første præst fik man i år 1394. Man kan besøge Skagen Kunstmuseum, som bl.a. har udstilling med flere Krøyer og Ancher malerier, Fortidsminderne, Anchers hus og meget mere.
I 2013 havde Skagen 600 års købstadsjubilæum.
Skagen Odde har mange år på bagen. Mens Skagen soler sig i 600 års jubilæum, så har Skagen Odde omkring 8000 år på bagen, hvor Odden startede med diverse store sandbanker.

Hulsig Hede

Beliggende lige syd for Skagen by.
 I løbet af Oddens historie har naturkræfter som landhævning, aflejringer, tilgroning og sandflugt kastet en perlerække af vidunderlige landskaber af sig. Tag nu bare indfaldsporten til Skagen, Hulsig Hede. Man skal nærmest være lavet af ler eller beton for ikke at blive betaget af dette storslåede stykke klit- og hedevildskab, som alle må krydse, hvad enten man ankommer til fods, cykel eller hest, i bil eller tog. 3-4 af de før omtalte årtusinder har Hulsig Hede gjort med. Men ligesom vi skifter udseende med alderen, har også landskaberne deres forskellige stadier og aldre med skiftende karakteristika.

Vil du læse mere om Skagen eller Hulsig Hede, så tryk på "Hulsig Hede" eller "Skagen".

Råbjerg Mile

Milen og plantagen
For godt 100 år siden bestod vejen til Skagen af et sandspor. Vejen var meget ustabil - den ene dag farbar for næste dag at være totalt dækket af sand. Hele odden er et stort sandflugtslandskab med vandreklitter - miler - på vej fra Skagerak til Kattegat. Derfor foregik en stor del af landtransporten til Skagen ad stranden, enten langs Kattegat eller langs Skagerak. Skagen By lå som en ø i sandhavet.
Skagboerne ønskede sig en stabil forbindelse sydpå, og de tilbød derfor i 1880’erne Staten det område, hvor Skagen Klitplantage i dag ligger (1400 ha). Til gengæld skulle Staten stoppe sandflugten og anlægge en ordentlig vej og jernbane til Skagen. Man gik i gang med den kolossale opgave. Skagen og Bunken Klitplantager blev anlagt, og sandflugten på Hulsig Hede blev bragt til ophør. Nogle havde imidlertid en anden opfattelse. Bl.a. var digteren Jeppe Aakjær vred over tilplantningen af klitter og heder. Han fandt det synd og skam, at disse storslåede naturarealer skulle forvandles til kummerlige plantager.
Synspunktet vandt efterhånden et vist gehør, og inden der var plantet skov på alle klitterne, købte staten i år 1900 det areal, hvor Råbjerg Mile dengang lå. Formålet med erhvervelsen var, at milen fortsat skulle friholdes for menneskelige indgreb og overlades til sin egen fri udvikling, herunder frit at kunne fortsætte sin vandring. Også eftertiden skulle have
mulighed for at opleve sandflugtens forfærdelighed og storslåethed.
Vil du vide mere om Råbjerg Mile, så tryk på "Råbjerg Mile" og du bliver stillet videre til Naturstyrelsen.

Det skal ikke bare læses, men opleves.

 

Om løbet

Løbet er ment som et så tæt på non-profit løb som muligt. En del af overskuddet vil gå til velgørenhed, hvor der er behov for det. Det er ikke sikkert, at det er den samme organisation/forening, som vil få det hvert år. Det er en vurdering. I 2014 gik en del af overskuddet til Børnehus Nord i Aalborg. Fra 2015 og frem vil overskuddet gå til Kræftcafeen i Skagen.

 

 

Velkommen til Skagen


 


 

Antal besøgende: 105638                            CMS-hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring